.
logo_chuan_web_van_tu
UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN
TRƯỜNG MẦM NON VÂN TỪ
Xã Vân Từ - Phú Xuyên - Hà Nội / Hotline: 024.3914.1433
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Thời khóa Biểu

 • THỜI KHÓA BIỂU TỔ NHÀ TRẺ, NĂM HỌC 2022-2023

  Cập nhật: 06-04-2023
  THỜI KHÓA BIỂU TỔ NHÀ TRẺ, NĂM HỌC 2022-2023
 • THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG

  Cập nhật: 28-02-2023
  THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2022 - 2023 NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG TRƯỜNG MN VÂN TỪ ThángThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Tuần 1 Vận độngHoạt động nhận biếtÂm nhạcLàm quen văn họcHoạt động tạo hình Tuần 2 Vận độngHoạt động nhận biếtÂm nhạcLàm quen văn họcHoạt động tạo hình Tuần 3 Vận độngHoạt động nhận biếtÂm nhạcLàm quen văn họcHoạt động tạo hình Tuần 4 Vận độngHoạt động nhận biếtÂm nhạcLàm quen văn họcHoạt động tạo hình  
 • THỜI KHÓA BIỂU NHÀ TRẺ 12-24 THÁNG, LỚP 1 TUỔI A

  Cập nhật: 28-02-2023
  THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2022 - 2023 NHÀ TRẺ 12-24 THÁNG, LỚP 1 TUỔI A TRƯỜNG MN VÂN TỪ ThángThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Tuần 1 Vận độngHoạt động nhận biếtÂm nhạcLàm quen văn họcHoạt động với đồ vật Tuần 2 Vận độngHoạt động nhận biếtÂm nhạcLàm quen văn họcHoạt động với đồ vật Tuần 3 Vận độngHoạt động nhận biếtÂm nhạcLàm quen văn họcHoạt động với đồ vật Tuần 4 Vận độngHoạt động nhận biếtÂm nhạcLàm quen văn họcHoạt động với đồ vật  
 • THỜI KHÓA BIỂU MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI

  Cập nhật: 28-02-2023
  THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2022 - 2023 MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI TRƯỜNG MN VÂN TỪ ThángThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Tuần 1 Khám pháLàm quen chữ viếtLàm quen với toánHoạt động tạo hìnhVăn học Tuần 2 Khám pháVận độngLàm quen với toánHoạt động tạo hìnhÂm nhạc Tuần 3 Khám pháLàm quen chữ viếtLàm quen với toánHoạt động tạo hìnhVăn học Tuần 4 Khám pháVận độngLàm quen với toánHoạt động tạo hìnhÂm nhạc  
 • THỜI KHÓA BIỂU MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI

  Cập nhật: 28-02-2023
  THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2022 - 2023 MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI TRƯỜNG MN VÂN TỪTháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Tuần 1 Khám pháHoạt động tạo hìnhLàm quen với toánVận độngVăn học Tuần 2 Khám pháHoạt động tạo hìnhLàm quen với toánÂm nhạcVăn học Tuần 3 Khám pháHoạt động tạo hìnhLàm quen với toánVận độngVăn học Tuần 4 Khám pháHoạt động tạo hìnhLàm quen với toánÂm nhạcVăn học Tuần 5 Khám pháHoạt động tạo hìnhLàm quen với toánVận độngVăn học  
 • THỜI KHÓA BIỂU MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI

  Cập nhật: 28-02-2023
  THỜI KHÓA BIỂU CẢ NĂM, NĂM HỌC 2022 - 2023 MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI TRƯỜNG MN VÂN TỪ ThángThứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Tuần 1 Khám pháVận độngLàm quen với toánHoạt động tạo hìnhÂm nhạc Tuần 2 Khám pháVận độngLàm quen với toánHoạt động tạo hìnhVăn học Tuần 3 Khám pháVận độngLàm quen với toánHoạt động tạo hìnhÂm nhạc Tuần 4 Khám pháVận độngLàm quen với toánHoạt động tạo hìnhVăn học  
VIDEO
van_ban_chi_dao_van_tu
THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG
thanh_tich_4
thanh_tich_3
thanh_tich_2
thanh_tich_1
WEBSITE LIÊN KẾT
so_gd_ha_noiphong_giao_duc_phu_xuyen

TRƯỜNG MẦM NON VÂN TỪ

Hiệu trưởng: Hoàng Tuyết Đông

Địa chỉ: Xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3914.1433

E-mail: mamnonvantu@gmail.com

Website: mamnonvantu.com

                                                                 gf-icn-youtube gf-icn-facebook gf-icn-twitter gf-icn-instagram gf-icn-rss

Website is designed at tnweb.vn